Sans Papiers Ni Frontières

Icon

Contre les frontières et leurs prisons

[Lampedusa] Les frontières assassines de l’Europe (fr) (cz) (ar)

 الحدُود القَاتلة

يوم 3 أكتوبر بالقرب من شاطئ جزيرة لمْبادوزة الإيطاليّة، إنقلاب زورق كان يحمل حوالي 500 مهاجر غير شرعيِّين. وقع العثور على أكثر من 350 جثّة مقابل 150 شخصا نجوْا من الغرق.

عبَّر الحكَّام الإيطاليُّون و الأوروبيُّون و حَتَّى البَابا عن سخطهم من هذه الفاجعة الإنْسَانيّة وَ تواردت صفحات الجرائد تعْرض صور الجثث تتكدّس على أرصفة ميناء لمبادوزة.

منْذُ سنَة 1998 حَوالي 20000 مُهاجِرٍ لَقُوا حذْفَهُمْ في البَحْر المُتوسِّط بسَبب انقلاب مراكِبهم أوْ تَغْريقِهَا من طرف حرَّاس السَّواحلِ بطلقات ناريّة على الزَّوارق المطّاطيّة أو بسبب تصادم المراكب. كلّ الوسائل مُباحَة أمام السُّلط لِمنْعِ المُهاجِرين من اجتياز الحدود. حَاَكَم القضَاء الإيطالي عَدِيد البَحّارة لِنَجدَتِهِمْ بعض المُهَاجرين.

في حين تتعدَّد بيانَات التّعاطُفِ و التَّنْديد بهذه « المَأساة الإنْسَانيَّة » تتوالى الإعلانات عن تدابير جديدة لتعْزيز آليّاَت حراسة الحدُود الأوروبيّة. تَتَعدَّدُ منذُ سنوات دوْريَّات الشُّرطة و الجَيْش بيْنَ البُلدَان الأُوروبيَّة و الإفْرِيقيَّة و تتَزايد تكنولوجِيَّات الحراسة من رادَارات و آلات تصوير حراريّة إلى مروحيّات المراقبة. كلّ هذه الآليّات ليست إلّا تُعَسِّر أكثر فأكثَر محَاولات العبور.

إنعقَد يوم 7 أكتوبر في لوكسمبورغ إجتماع بين الدُّول الأعضاء في الإتِّحاد الأوروبي و وكالة مُراقبة الحُدود « فْرُونْتَاكسْ » لتدارُس إمكانيَّات تعزيز جهاز المُراقبة « أوروسير » لمكافَحة الهِجْرَة الغير شَرْعِيَّة و ذلِك بتبادُل البيَانات (البصمات مثَلًا) و المَعْلومَات بشَكلٍ حينِي بين مُخْتلَف السُّلُطات و وسائل الحِراسة على غِرار الأقْمار الصنَاعيَّة أو أجهِزَة الإبلاغ في السُّفُن و ذلك عبر شبكة إتِّصالات محْمِيَّة.

في أوائل أكتوبر في مدينة طرابلس بِليبيا (مكان خروج المركب) إجتمَعَ رُؤساء أركان الجيش اللِّيبي من جهة و الجيش الإيطالِي من جهة أخْرَى في إطَار إتّفاقيَّات التَّنْسِيق بين الدَّوْلَتَيْن للنَّظَرِ في وَسائل تعْزيز علاقاتهم العسكريَّة خاصّة فيما يتعلَّق بمُكَافَحة الهِجرة الغَير قانُونيَّة و حِماية الحُدود.

بَلَغنا أنَّه تَمَّ تَوْقيف أحد النَّاجين من المَوت لأنَّه مسؤول العَبَّارَة و لِتبرير خطابهم يتَركَّز الحُكّام بتَعْزيزٍ من رفاقهم الصحافيِّين على « عصَابات العَبَّارة » و « الشَّبكات الإرْْهابِيَّة » الّتي تُعزِّز الهجْرة السريّة و تهريب المُخدّرات.

يَبْدُو أنَّ المَوقوف تونسي الجنسيّة تَمَّ تسجيله فو لمبادوزة و طردُه منْها منذُ بِضعة أشْهُرٍ.

هؤلاء اللّذين يتحدَّثُون عن « مأساة بشريّة » و يدَّعون الحراك هم نفسهم المَسؤولون عن مقتل المهاجرين، هم نفسهم الّذين يعزِّزون كلّ يوم أجهزة مراقبة الحدود و القمعَ على الحدود الأوروبيّة.

من أجل حُريَّتنا لا بُدَّ لنَا أن نتخَلَّص من الحدود و من حُكْم الدُّول

 

 

Jeudi 3 octobre une fois de plus une embarcation de migrant-e-s a chaviré : il y avait 450 à 500 personnes à bord, 130 corps ont été retrouvés, 150 survivant-e-s et plus de 200 disparu-e-s. Les dirigeants italiens et de toute l’Europe s’indignent, même le pape s’y met, et les journaux font leur Une morbide exhibant les photos des cadavres repêchés qui s’entassent sur le port de Lampedusa. Une journée de deuil national est prévue pour aujourd’hui en Italie.

Mais depuis 1998, ce sont près de 20 000 migrant-e-s qui sont mort-e-s en mer méditerranée, leurs embarcations ayant chaviré ou ayant été coulées par des gardes côtes à coups de balles dans les pneumatiques ou de collisions. Tous les moyens sont bons pour le pouvoir afin d’empêcher des migrant-e-s de franchir les frontières. Récemment plusieurs pêcheurs ont été condamnés par des tribunaux italiens pour avoir porté secours à des migrant-e-s.

Aux déclarations de compassion « face à ce drame humain » s’ensuivent les annonces de nouvelles mesures pour renforcer encore plus la surveillance des frontières méditerranéennes de l’Europe. Depuis des années se multiplient patrouilles de flics et de militaires conjointes entre les pays européens et africains, et outils de surveillance technologique ultra-sophistiqués : radars, caméras thermiques, et plus récemment des drones. Le tout rendant toujours plus difficile et dangereux le passage. Le 7 octobre prochain, une réunion européenne est prévue au Luxembourg afin de renforcer le système eurosur destiné à la collaboration en matière de lutte contre l’immigration clandestine entre les États membres de l’UE et avec l’agence de surveillance des frontières Frontex : partage de données (par exemple les empreintes) et d’informations en temps réel entre diverses autorités et outils de surveillance, tels que les satellites ou les systèmes de comptes rendus des navires, par le biais d’un réseau de communication protégé. Mardi dernier à Tripoli en Libye (là d’où est parti le bateau) les chefs d’état-major des armées libyenne et italienne se sont entretenus dans le cadre des accords de coopération entre les deux pays, sur les moyens de renforcer leurs relations militaires, notamment en matière de lutte contre l’immigration et de protection des frontières.

On a appris il y a quelques heures qu’un supposé passeur aurait été arrêté parmi les survivants. Pour légitimer un peu plus leur discours les dirigeants aidés de leurs amis journalistes, mettent l’accent sur « les mafias de passeurs » et « les réseaux terroristes » qui favorisent l’immigration clandestine et les trafics de drogue. Le mec arrêté serait un tunisien, enregistré à Lampedusa il y a quelques mois et qui venait de se faire expulser.

Ceux qui parlent à l’heure actuelle d’un drame humain et prétendent agir sont les mêmes qui tuent en renforçant toujours plus le contrôle et la répression aux frontières de l’Europe.

Il faut en finir avec les frontières et les États, pour la liberté !

 

(Traduction tchèque par la csaf)

Lampedusa – vražedné hranice Evropy

Ve čtvrtek 3. října ztroskotala jedna z mnoha malých lodí s migranty: na palubě bylo více než 500 osob, bylo nalezeno přes 200 těl, 155 lidí přežilo a více než 150 je jich nezvěstných. Vládní představitelé v Itálii a v celé Evropě se rozhořčují, do věci se vložil dokonce i papež a média z ní udělala svůj morbidní trhák, když zveřejňovala fotografie z vody vylovených mrtvol, jež se vrší v přístavu v Lampeduse. Na pátek byl v Itálii vyhlášen den národního smutku.Ale od roku 1998 zahynulo ve Středozemním moři téměř 20 000 migrantů, jejichž lodě ztroskotaly nebo byly potopeny pobřežními hlídkami buď prostřelením v případě nafukovacích člunů, nebo najížděním na menší plavidla. Pro moc jsou dobré všechny prostředky, jimiž lze migrantům zabránit v překročení hranic. Nedávno bylo například odsouzeno několik rybářů italskými soudy za to, že poskytli migrantům pomoc.Vyhlášení soustrasti „tváří v tvář tomuto lidskému dramatu“ bylo doprovázeno oznámováním nových opatření pro ještě důkladnější posílení ostrahy středozemních hranic Evropy. Již po léta se zvětšuje počet společných hlídek policajtů a vojáků, kontrolujících hranice mezi evropskými a africkými zeměmi a také vysoce sofistikovaných prostředků technologického dohledu – radary, termokamery a nejnověji i drony (bezpilotní letadla). To vše činí přechod hranice stále obtížnější a nebezpečnější. Na 8. října bylo naplánováno jednání evropských ministrů vnitra v Lucemburku, aby mohl být posílen systém Eurosur, zaměřený na spolupráci v boji proti nelegální imigraci mezi členskými státy Evropské unie navzájem a společně s agenturou na ostrahu hranic Frontex: půjde o sdílení dat (například otisků prstů) a informací v reálném čase mezi různými úřady a o sdílení dohlížecích prostředků, jako jsou satelitní zařízení či systémy na zaznamenávání počtu plavidel, a to zvláštní cestou, prostřednictvím chráněné komunikační sítě. Předminulé úterý se v Tripolisu v Libyi (odkud vyplula ona loď) sešli vrchní velitelé libyjské a italské armády, aby dosáhli dohody o spolupráci mezi oběma zeměmi a o prostředcích k posílení jejich vzájemných vojenských vztahů, zejména v oblasti boje proti imigraci a ochraně hranic.Dozvěděli jsme se, před údajný převozník byl zadržen spolu s přeživšími. Aby vládní představitelé trochu více legitimizovali propagandu, vyráběnou s pomocí spřízněných žurnalistů, kladou důraz na výrazy jako „mafie převozníků“ a „teroristické sítě“, které se přednostně věnují organizaci ilegální imigrace a obchodování s drogami. Zadržený je patrně Tunisan, o němž byl již před několika měsíci učiněn záznam v Lampeduse a který bude nakonec vyhoštěn.Mocenský cynismus vyvrcholil prohlášením italského premiéra, že pouze utonulí imigranti získávají s okamžitou platností italské občanství. Těm, kteří přežili, hrozí za překročení zákona pokuta až 5000 eur.Ti, kteří nyní hovoří o lidské tragédii a dávají najevo úmysl jednat, jsou přesně ti, kteří zabíjejí prostřednictvím neustálého posilování kontroly a represe na hranicích Evropy.

Musíme skoncovat se státy a s hranicemi, za svobodu!

[Italie] Tout fonctionne, d’après le ministre délégué à l’immigration – octobre 2012

Le sous-ministre de l’interieur délégué à l’immigration Saverio Ruperto est engagé dans une tournée dans les différents centres d’identification et d’expulsion Italiens, pour s’assurer que tout fonctionne comme il se doit. Il a commencé le 4 octobre avec une visite à Rome, au Cie de Ponte Galeria, où il a trouvé «un bon niveau d’organisation» et des « bonnes pratiques qui peuvent être appliquées dans d’autres centres.» Ces jours-ci il est engagé en Sicile, où il a visité le Cie de Lampedusa et le Cara Mineo ( centre de semi-détention ndt). Dans le premier il a été en mesure d’apprécier la récente restauration « le centre a été rénové et rouvert, et donc pour l’instant, il exécute pleinement sa fonction. » Dans le second il a particulièrement apprécié la taille « c’est la plus grande ville d’Europe pour les demandeurs d’asile et fonctionne comme il se doit. »

Et en parlant de la Sicile, cette nuit même, un jeune homme tunisien de 19 ans, a essayé de s’échapper du Cie de Caltanissetta. Le agents de garde l’ont vu escalader la barrière, et ils ont rattrapé. Le fugitif avait essayé de résister en frapper les gardes avec une barre de fer qui avait apporté avec lui, mais il a été immobilisé et arrêté pour résistances et de blessures.

Au Cie de Turin, enfin, un détenu de la zone bleu a été battu par la police et pris isolément : il a protesté trop fougueusement d’avoir été arrêté tout en étant en possession d’un récépissé de sa demande de régularisation.

source : macerie

En revanche, un retenu de Lampedusa, a réussi a se faire la belle de l’hôpital dimanche (7 octobre 2012) après s’être blessé dans une bagarre. Nous lui souhaitons bon vent !

 

 

[Italie] Nouvelle tentative d’évasion à Trapani, 7 septembre 2012

Vers trois heures du matin, entre vendredi et samedi, une trentaine de retenus ont tenté de se faire la belle du CIE de Trapani, après avoir sectionné les barreaux de la structure. Un seul a réussi à s’enfuir : les autres ont été repris et tapés avec violence par les flics. Les compagnons de cellule d’un détenu, arrivé il y a peu de Lampedusa et avec la tête ouverte par les matraques, ont dû protester des heures avant que le blessé soit amené à l’hôpital et recousu.

Depuis longtemps les retenus dénoncent les terribles conditions de vie dans ce centre particulièrement plein en raison des débarquements récents, et ils racontent avec fierté que les tentatives d’évasions, grandes ou petites, sont quasiment quotidiennes et ne s’arrêteront pas.

 

traduit de macerie @ 9 Septembre 2012

Italie : 2 réouvertures de centres

Gradisca : 200 prisonniers supplémentaires Après des dizaines de révoltes, depuis plusieurs mois (plus d’un an même) le CIE de gradisca n’était plus en capacité d’accueillir plus d’une vingtaine de prisonniers. Réparations et travaux ont été faits et plus de 200 sans-papiers vont de nouveau y être enfermés. Rassurez vous les keufs sont pessimistes quand à leurs possibilités de gestion du lieu…

Source : http://ilpiccolo.gelocal.it/cronaca/2012/05/12/news/il-cie-tornera-a-ospitare-oltre-duecento-stranieri-1.4497683

Après plus de 8 mois de fermeture suite à la révolte de la fin de l’été dernier, le CIE Lampedusa va réouvrir à moitié de ses capacités antérieures.

Source : http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2012/11-maggio-2012/pronto-riaprire-cie-lampedusagalipo-posti-letto-si-sono-ridotti-50percento-201139075015.shtml