Sans Papiers Ni Frontières

Icon

Contre les frontières et leurs prisons

[Lampedusa] Les frontières assassines de l’Europe (fr) (cz) (ar)

 الحدُود القَاتلة

يوم 3 أكتوبر بالقرب من شاطئ جزيرة لمْبادوزة الإيطاليّة، إنقلاب زورق كان يحمل حوالي 500 مهاجر غير شرعيِّين. وقع العثور على أكثر من 350 جثّة مقابل 150 شخصا نجوْا من الغرق.

عبَّر الحكَّام الإيطاليُّون و الأوروبيُّون و حَتَّى البَابا عن سخطهم من هذه الفاجعة الإنْسَانيّة وَ تواردت صفحات الجرائد تعْرض صور الجثث تتكدّس على أرصفة ميناء لمبادوزة.

منْذُ سنَة 1998 حَوالي 20000 مُهاجِرٍ لَقُوا حذْفَهُمْ في البَحْر المُتوسِّط بسَبب انقلاب مراكِبهم أوْ تَغْريقِهَا من طرف حرَّاس السَّواحلِ بطلقات ناريّة على الزَّوارق المطّاطيّة أو بسبب تصادم المراكب. كلّ الوسائل مُباحَة أمام السُّلط لِمنْعِ المُهاجِرين من اجتياز الحدود. حَاَكَم القضَاء الإيطالي عَدِيد البَحّارة لِنَجدَتِهِمْ بعض المُهَاجرين.

في حين تتعدَّد بيانَات التّعاطُفِ و التَّنْديد بهذه « المَأساة الإنْسَانيَّة » تتوالى الإعلانات عن تدابير جديدة لتعْزيز آليّاَت حراسة الحدُود الأوروبيّة. تَتَعدَّدُ منذُ سنوات دوْريَّات الشُّرطة و الجَيْش بيْنَ البُلدَان الأُوروبيَّة و الإفْرِيقيَّة و تتَزايد تكنولوجِيَّات الحراسة من رادَارات و آلات تصوير حراريّة إلى مروحيّات المراقبة. كلّ هذه الآليّات ليست إلّا تُعَسِّر أكثر فأكثَر محَاولات العبور.

إنعقَد يوم 7 أكتوبر في لوكسمبورغ إجتماع بين الدُّول الأعضاء في الإتِّحاد الأوروبي و وكالة مُراقبة الحُدود « فْرُونْتَاكسْ » لتدارُس إمكانيَّات تعزيز جهاز المُراقبة « أوروسير » لمكافَحة الهِجْرَة الغير شَرْعِيَّة و ذلِك بتبادُل البيَانات (البصمات مثَلًا) و المَعْلومَات بشَكلٍ حينِي بين مُخْتلَف السُّلُطات و وسائل الحِراسة على غِرار الأقْمار الصنَاعيَّة أو أجهِزَة الإبلاغ في السُّفُن و ذلك عبر شبكة إتِّصالات محْمِيَّة.

في أوائل أكتوبر في مدينة طرابلس بِليبيا (مكان خروج المركب) إجتمَعَ رُؤساء أركان الجيش اللِّيبي من جهة و الجيش الإيطالِي من جهة أخْرَى في إطَار إتّفاقيَّات التَّنْسِيق بين الدَّوْلَتَيْن للنَّظَرِ في وَسائل تعْزيز علاقاتهم العسكريَّة خاصّة فيما يتعلَّق بمُكَافَحة الهِجرة الغَير قانُونيَّة و حِماية الحُدود.

بَلَغنا أنَّه تَمَّ تَوْقيف أحد النَّاجين من المَوت لأنَّه مسؤول العَبَّارَة و لِتبرير خطابهم يتَركَّز الحُكّام بتَعْزيزٍ من رفاقهم الصحافيِّين على « عصَابات العَبَّارة » و « الشَّبكات الإرْْهابِيَّة » الّتي تُعزِّز الهجْرة السريّة و تهريب المُخدّرات.

يَبْدُو أنَّ المَوقوف تونسي الجنسيّة تَمَّ تسجيله فو لمبادوزة و طردُه منْها منذُ بِضعة أشْهُرٍ.

هؤلاء اللّذين يتحدَّثُون عن « مأساة بشريّة » و يدَّعون الحراك هم نفسهم المَسؤولون عن مقتل المهاجرين، هم نفسهم الّذين يعزِّزون كلّ يوم أجهزة مراقبة الحدود و القمعَ على الحدود الأوروبيّة.

من أجل حُريَّتنا لا بُدَّ لنَا أن نتخَلَّص من الحدود و من حُكْم الدُّول

 

 

Jeudi 3 octobre une fois de plus une embarcation de migrant-e-s a chaviré : il y avait 450 à 500 personnes à bord, 130 corps ont été retrouvés, 150 survivant-e-s et plus de 200 disparu-e-s. Les dirigeants italiens et de toute l’Europe s’indignent, même le pape s’y met, et les journaux font leur Une morbide exhibant les photos des cadavres repêchés qui s’entassent sur le port de Lampedusa. Une journée de deuil national est prévue pour aujourd’hui en Italie.

Mais depuis 1998, ce sont près de 20 000 migrant-e-s qui sont mort-e-s en mer méditerranée, leurs embarcations ayant chaviré ou ayant été coulées par des gardes côtes à coups de balles dans les pneumatiques ou de collisions. Tous les moyens sont bons pour le pouvoir afin d’empêcher des migrant-e-s de franchir les frontières. Récemment plusieurs pêcheurs ont été condamnés par des tribunaux italiens pour avoir porté secours à des migrant-e-s.

Aux déclarations de compassion « face à ce drame humain » s’ensuivent les annonces de nouvelles mesures pour renforcer encore plus la surveillance des frontières méditerranéennes de l’Europe. Depuis des années se multiplient patrouilles de flics et de militaires conjointes entre les pays européens et africains, et outils de surveillance technologique ultra-sophistiqués : radars, caméras thermiques, et plus récemment des drones. Le tout rendant toujours plus difficile et dangereux le passage. Le 7 octobre prochain, une réunion européenne est prévue au Luxembourg afin de renforcer le système eurosur destiné à la collaboration en matière de lutte contre l’immigration clandestine entre les États membres de l’UE et avec l’agence de surveillance des frontières Frontex : partage de données (par exemple les empreintes) et d’informations en temps réel entre diverses autorités et outils de surveillance, tels que les satellites ou les systèmes de comptes rendus des navires, par le biais d’un réseau de communication protégé. Mardi dernier à Tripoli en Libye (là d’où est parti le bateau) les chefs d’état-major des armées libyenne et italienne se sont entretenus dans le cadre des accords de coopération entre les deux pays, sur les moyens de renforcer leurs relations militaires, notamment en matière de lutte contre l’immigration et de protection des frontières.

On a appris il y a quelques heures qu’un supposé passeur aurait été arrêté parmi les survivants. Pour légitimer un peu plus leur discours les dirigeants aidés de leurs amis journalistes, mettent l’accent sur « les mafias de passeurs » et « les réseaux terroristes » qui favorisent l’immigration clandestine et les trafics de drogue. Le mec arrêté serait un tunisien, enregistré à Lampedusa il y a quelques mois et qui venait de se faire expulser.

Ceux qui parlent à l’heure actuelle d’un drame humain et prétendent agir sont les mêmes qui tuent en renforçant toujours plus le contrôle et la répression aux frontières de l’Europe.

Il faut en finir avec les frontières et les États, pour la liberté !

 

(Traduction tchèque par la csaf)

Lampedusa – vražedné hranice Evropy

Ve čtvrtek 3. října ztroskotala jedna z mnoha malých lodí s migranty: na palubě bylo více než 500 osob, bylo nalezeno přes 200 těl, 155 lidí přežilo a více než 150 je jich nezvěstných. Vládní představitelé v Itálii a v celé Evropě se rozhořčují, do věci se vložil dokonce i papež a média z ní udělala svůj morbidní trhák, když zveřejňovala fotografie z vody vylovených mrtvol, jež se vrší v přístavu v Lampeduse. Na pátek byl v Itálii vyhlášen den národního smutku.Ale od roku 1998 zahynulo ve Středozemním moři téměř 20 000 migrantů, jejichž lodě ztroskotaly nebo byly potopeny pobřežními hlídkami buď prostřelením v případě nafukovacích člunů, nebo najížděním na menší plavidla. Pro moc jsou dobré všechny prostředky, jimiž lze migrantům zabránit v překročení hranic. Nedávno bylo například odsouzeno několik rybářů italskými soudy za to, že poskytli migrantům pomoc.Vyhlášení soustrasti „tváří v tvář tomuto lidskému dramatu“ bylo doprovázeno oznámováním nových opatření pro ještě důkladnější posílení ostrahy středozemních hranic Evropy. Již po léta se zvětšuje počet společných hlídek policajtů a vojáků, kontrolujících hranice mezi evropskými a africkými zeměmi a také vysoce sofistikovaných prostředků technologického dohledu – radary, termokamery a nejnověji i drony (bezpilotní letadla). To vše činí přechod hranice stále obtížnější a nebezpečnější. Na 8. října bylo naplánováno jednání evropských ministrů vnitra v Lucemburku, aby mohl být posílen systém Eurosur, zaměřený na spolupráci v boji proti nelegální imigraci mezi členskými státy Evropské unie navzájem a společně s agenturou na ostrahu hranic Frontex: půjde o sdílení dat (například otisků prstů) a informací v reálném čase mezi různými úřady a o sdílení dohlížecích prostředků, jako jsou satelitní zařízení či systémy na zaznamenávání počtu plavidel, a to zvláštní cestou, prostřednictvím chráněné komunikační sítě. Předminulé úterý se v Tripolisu v Libyi (odkud vyplula ona loď) sešli vrchní velitelé libyjské a italské armády, aby dosáhli dohody o spolupráci mezi oběma zeměmi a o prostředcích k posílení jejich vzájemných vojenských vztahů, zejména v oblasti boje proti imigraci a ochraně hranic.Dozvěděli jsme se, před údajný převozník byl zadržen spolu s přeživšími. Aby vládní představitelé trochu více legitimizovali propagandu, vyráběnou s pomocí spřízněných žurnalistů, kladou důraz na výrazy jako „mafie převozníků“ a „teroristické sítě“, které se přednostně věnují organizaci ilegální imigrace a obchodování s drogami. Zadržený je patrně Tunisan, o němž byl již před několika měsíci učiněn záznam v Lampeduse a který bude nakonec vyhoštěn.Mocenský cynismus vyvrcholil prohlášením italského premiéra, že pouze utonulí imigranti získávají s okamžitou platností italské občanství. Těm, kteří přežili, hrozí za překročení zákona pokuta až 5000 eur.Ti, kteří nyní hovoří o lidské tragédii a dávají najevo úmysl jednat, jsou přesně ti, kteří zabíjejí prostřednictvím neustálého posilování kontroly a represe na hranicích Evropy.

Musíme skoncovat se státy a s hranicemi, za svobodu!

[Espagne] Projet de surveillance des frontières par des drones

L’Espagne et l’Union Européenne sont en train d’étudier un projet de surveillance et de contrôle des frontières extérieures à l’aide de drones ultrasophistiqués. En guise d' »expérience » des drones ont déjà survolé la zone maritime qui sépare le Maroc et l’Espagne. La garde civile espagnole a déclaré qui ces engins étaient capables de détecter la présence en mer d’embarcations de harragas. Les données enregistrées par les drones sont transmises à d’autres avions et à des navires d’intervention de la marine nationale ou de la guardia civil.

L’Union Européenne étudierait l’extension de ce système de contrôle à d’autres parties des frontières extérieures de l’Europe, notamment au large de l’Italie. Le pouvoir tente toujours plus de rendre ses frontières imperméables pour tous les indésirables qui tentent de rejoindre l’Europe. Il y a peu il s’agissait d’élever les barrières et barbelés de Ceuta et Melilla que quelques mètres supplémentaires, aujourd’hui c’est un outil technologique de plus au service du contrôle des migrants. Cette annonce de projet intervient quelques jours après de nouveaux passages massifs des frontières séparant le Maroc de l’Espagne et qui ces derniers mois se sont fait de plus en plus nombreux ! Alors physiques ou technologiques : brûlons les frontières !

infos reprises depuis la presse.

[Turin] Rendez-vous au CIE – 5 octobre 2013

Une à une, morceau après morceau, les prisons Italiennes pour étrangers sans papiers ferment. Sur treize centres, six sont fermés. Et quasiment tout ceux restés ouverts sont plus ou moins sérieusement endommagés par les révoltes des retenus, et fonctionnent à capacité réduite. La machine à expulser s’effondre : aucun projet étatique n’a rencontré, dans l’histoire récente, une résistance aussi dure et efficace. Une résistance payée au prix fort par les révoltés, avec arrestations et tabassages. Le gouvernement et les patrons voudraient des esclaves dociles-utilisables-jetables, mais tant qu’il y aura des frontières et des prisons, il y aura des hommes et des femmes prêt-e-s à les brûler.

Samedi 5 octobre à 17 heures

Rassemblement au CIE de Corso Brunelleschi

Source : macerie

[Grande-Bretagne] Grève de la faim au camp de Yarl’s Wood

30 femmes enfermées au centre de Yarl’s Wood sont en grève de la faim  depuis vendredi 27. Elles protestent contre les violences dont certaines d’entre elles ont été victimes. 8 femmes accusent des gardes de sécurité du camp de harcèlement sexuel voire de viol. Elles accusent aussi le gouvernement britannique d’organiser leur expulsion au plus rapide pour les empêcher d’agir.

[Mesnil Amelot] Évasion du centre de rétention – 1er octobre 2013

Vive la belle au Mesnil-Amelot !

Dans la nuit de lundi à mardi un sans papiers s’est fait la belle du centre de rétention du Mesnil-Amelot en escaladant les grilles à l’aide d’un drap et en déjouant les caméras et autres détecteurs automatiques de mouvement. Un vol pour l’expulser était prévu le lendemain.

Bonne chance à lui !

[Bruxelles] “Opération Cendres”, deuxième vague de perquisitions – 25 septembre 2013

Pour rappel, le 22 mai 2013 au matin, la section anti-terroriste de la police fédérale judiciaire a mené une première vague de perquisitions aux domiciles où habitent notamment des compagnons anarchistes et anti-autoritaires ainsi que à la bibliothèque anarchiste Acrata. Les onze personnes présentes furent arrêtées et emmenées aux bureaux de la police fédérale avant d’être relâchées sans avoir eu à comparaître devant la juge d’instruction.

Dans le cadre de cette enquête dirigée par la juge d’instruction Isabelle Panou, et baptisée « opération cendres » les accusations sont : appartenance à une organisation terroriste, association de malfaiteurs et incendie(s) volontaire(s).
Lors des auditions, il est apparu que l’enquête porte sur des luttes, révoltes et activités allant de 2008 jusqu’à aujourd’hui notamment contre les prisons, la construction du nouveau centre fermé de Steenokkerzeel, les transports en commun (STIB), les institutions européennes et les eurocrates, la construction d’un RER à Bruxelles, l’OTAN, la machine à expulser, les huissiers et la construction d’une maxi-prison à Bruxelles. Sont aussi épinglées des publications telles que Hors-service ou encore plus généralement des écrits, affiches, etc. diffusés par des anarchistes et anti-autoritaires.

Ce mercredi 25 septembre 2013, la juge a remis le paquet en ordonnant la perquisition de 5 domiciles entre Bruxelles, Louvain et Gand. Vers 6h du matin, la section antiterroriste de la police fédérale a saisi du matériel informatique (portables, disques durs, clés USB), des carnets d’adresses, des brochures, des tracts, des affiches et des documents personnels. Dans trois des cinq domiciles, les personnes concernées par le mandat de perquisition et d’amener étaient absentes ; trois autres personnes ont été emmenées pour interrogatoire et relâchées au bout de quelques heures après avoir refusé de collaborer aux auditions.

Face à ces accusations de terrorisme et à leur lot d’intimidations et de harcèlements, il n’y a pas à abandonner les idées et les actes visant la destruction de toute autorité et la joie que procure cette bataille.

Continuons à lutter pour la liberté, à abattre ce monde mortifère qui opprime et exploite.

Rien n’est fini, tout continue
Attaquons ce qui nous opprime

Repris de La Cavale, contre la prison et son monde

MERHABA / KHOSH AMADID / BIENVENUE / WELCOME :
journal d’échange et d’informations sur les luttes des migrant-es
UN ÉTÉ CONTRE LES FRONTIÈRES :
PARIS : LUTTE DES MIGRANT-ES DE LA CHAPELLE :
KOS, DÉCLARATION ET INFORMATIONS SUR LA SITUATION DES MIGRANT-ES :
NON À L'EXPULSION DU SQUAT DU COLLECTIF DES BARAS :

AGENDA

TOUS LES MOIS

- Tous les premiers vendredis du mois, 19h-20h30 : Émission Sans Papiers Ni Frontières, sur radio FPP 106.3 FM (région parisienne) ou sur www.rfpp.net

- Tous les deuxièmes mercredis du mois, 16h30-18h : Émission Sans Papiers Ni Frontières, sur radio Galère 88.4 FM (région marseille) ou sur www.radiogalere.org

- Tous les premiers samedis du mois, Bagnolet, 14h-18h : Permanence Sans-papiers : s’organiser contre l’expulsion, au Rémouleur 106 rue Victor Hugo 93170 Bagnolet (M° Robespierre ou M° Gallieni)

LIBERTÉ POUR ABDUL RAHMAN HAROUN LE MARCHEUR SOUS LA MANCHE :
LA SOLIDARITÉ SIGNIFIE LUTTER CONTRE LES FRONTIÈRES :
SITUATION ET LUTTES À CALAIS :